Ontstaan Jeu de boules baan in Renesse
Voor het vernieuwen van de riolering in onze wijk is de ruimte waar een historische heuvel was, gebruikt voor de opslag van diverse zaken en om de Zeedahliaweg toegankelijk te houden tijdens de werkzaamheden. Na voltooiing van het werk is de heuvel niet teruggebracht. In april 2019 kreeg de dorpsraad van een dorpsbewoonster het volgende mailtje: 

Naar aanleiding van de vergadering van de dorpsraad van Renesse en de vraag die er gesteld werd over bovenstaand grasveldje, heb ik de volgende suggestie. Is er een mogelijkheid om op dit stukje grasveld, wat geen bestemming heeft, een jeu de boules baan aan te leggen. Niet alleen dat het een geschikt stukje grond is, het zou ook een mooi sociaal gebeuren zijn voor de wijk.  Met alle voordelen op een rijtje:

De Dorpsraad van Renesse vindt het een goed idee en een zinvolle aankleding van een kaal grasveldje! Dankzij de sponsoring van Stichting Nico Job Beije en het Buurtfonds van de Postcode loterij is er geld voor het aanleggen van de baan. De gemeente moet alleen nog een aantal onderzoeken doen voordat de baan gerealiseerd kan worden.
Half december 2021 is de Jeu de Boules baan gerealiseerd.
Zie hier het resultaat:

Jeu de boules baan Zeedahliaweg/Zeeanemoonweg

De Jeu boules baan in Renesse is er voor alle bewoners en passanten. De verwachting is, dat er HEEL VEEL mensen, zowel jong als oud, gebruik zullen maken van de baan.
En er wordt op gerekend, dat iedereen de baan netjes zal achterlaten, zodat ook de omwonenden alleen plezier en geen overlast van de baan en de spelers zullen hebben.